EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ KANUN, YÖNETMELİK, YÖNERGE, GENELGE VE BAKANLIKÇA GÖNDERİLEN RESMİ YAZILARDA ÖNE ÇIKAN MADDELER ÜZERİNE MÜZAKERE EDİLMESİ  

18.07.2019 19

Okul rehber öğretmeni Hasan YILDIZ tarafından öğretmenlere Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hakkında bilgi verildi. Özel eğitim iş ve işlemlerinin işleyişinin yasal dayanakları, bu işlemlerin hangi esaslara dayalı olduğu ve resmiyette nasıl olması gerektiği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynaştırma öğrencilerinde sınıf geçme-kalma yönetmeliklerinin nasıl olması gerektiği, resmi açıdan hangi konular açısından sıkıntı yaşanabileceği hakkında müzakere edildi. Ayrıca öğrencilere ve öğretmenlere sınıf geçme yönetmeliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

18-07-201918-07-2019