YENİCEOBA İMAM HATİP ORTAOKULU SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURUL TOPLANTISI

YENİCEOBA İMAM HATİP ORTAOKULU SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURUL TOPLANTISI

30.08.2019 171

YENİCEOBA İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİNE TEBLİĞ

 

İlgi: a) MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 109. maddesi.

        

 

          Okulumuzun sene başı öğretmenler kurulu toplantısı, müdürlüğümüzce okulumuzun Konferans salonunda; 02 Eylül 2019 Pazartesi günü, 09:00 ile 12:00 saatleri arasında yapılacaktır. Gündem maddeleri ektedir. Tüm personelin gündeme göre hazırlıklı ve mazeretsiz olarak toplantıya katılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                                                              Mahmut ÖKSÜZOĞLU

                Okul Müdürü  

 

 

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YENİCEOBA İMAM HATİP ORTAOKULU SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURUL TOPLANTISI

 

Toplantı Tarihi: 02.09.2019

Toplantı Saati: 09:00 – 12:00

Toplantı Yeri:   Konferans salonu

                                                                                                                   GÜNDEM MADDELERİ:

1.     Açılış, İstiklal Marşı ve yoklama

2.     Yazman seçimi (2 asil, 2 yedek)

3.     Kurul gündem maddelerine eklenmesi istenen maddeler varsa, eklenmesi

4.     Bakanlık emirleri, mevzuat değişiklikleri, ilgili MEBBİS, e-Okul ve uygulamaları

5.     Okul öğrenci başarısını arttırıcı önlemler-tedbirler: 2019-2020 eğitim öğretim yılı başarı durumunun değerlendirilmesi; yeni öğretim yılında ders başarısını arttırmak için yapılması gerekenlerin görüşülmesi, istenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak somut önlemler.

6.     Eğitim öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönergenin okunması; ünitelendirilmiş yıllık ve ders planlarının yapılmasında dikkat edilecek hususların görüşülmesi, planların idareye teslim takviminin tebliği ve derslerin yıllık plana bağlı olarak ders planlı şekilde işlenmesi.

7.     Müfredat kapsamında Atatürk İnkılap ve ilkelerinin öğretim esasları ile öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konulara derslerde yer verilmesi ve planlı bir şekilde işlenmesi hususlarının açıklanması (2104 ve 2488 sayılı tebliğler dergisi)

8.     Zümre toplantıları ve ders kesimi raporlarında belirtilen hususların görüşülmesi, zümre toplantılarında dikkat edilecek hususların okunması, zümre başkanlarının belirlenmesi ve toplantı tarihlerinin öğretmenlere tebliğ edilmesi.

9.      Okulun yeni dönem için disiplin tedbirlerinin görüşülmesi.

10.   Bakanlıkla ilgili mevzuatın takibi, duyuru dosyalarındaki yazıların okunup, imzalanması ve cevaplandırılması gereken yazıların ikinci uyarıya gerek kalmadan cevaplandırılması.

11.  Okulda şiddetin önlenmesi, kötü alışkanlıklardan öğrencileri korumak için alınacak tedbirler ve bu risk faktörleri için şiddeti önleme ekibi risk faktörleri gurubu seçimi. (akran zorbalığı)

12.  2019 / 2020  döneminde yapılması planlanan proje çalışmalarının görüşülmesi.

13.  2019 / 2020 öğretim yılı güncel sosyal etkinlikler yönetmeliği çerçevesinde öğrenci kulüplerinin belirlenmesi, sosyal etkinlikler kurulunun oluşturulması ve kulüplere danışman öğretmen seçimi. 2019 / 2020 döneminde yapılacak toplum hizmeti çalışmalarının belirlenmesi.

14.  Eğitim öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi ile ilgili hususların ele alınıp görüşülmesi:

15.  Vakit çizelgesinin değerlendirilmesi.

16.  Nöbet (öğretmen ve öğrenci) işleyişinin görüşülmesi (derslere giriş çıkışlarda dikkat edilecek hususlar, yoklama ve ders defterlerinin işlenişi)

17.  Öğretmenlerin sevk, izin ve rapor işlemleri

18.  Öğrenci devamsızlıklarının önlenmesi için gereken tedbirler ve geç kalan öğrencilerin derse alınış şekillerinin belirlenmesi.

19.  Ders defteri kullanımı ve deftere yazılan konuların ayrıntılı yazılıp imzalanması

20.  Puan çizelgesinin kullanımı ve yazılı kâğıtı ortak düzeni

21.  Velilerin okulumuza ilgisini ve yardımını arttırıcı faaliyetler ve hususlar (Okul Aile Birliği yönetimine veli seçimi, Ekim ayında aile birliği kurulu seçimi)

22.  Okul düzeni ve temizliğinde izlenecek ortak prensipler. (temiz sınıf uygulaması)

23.   Bayrak töreninin yapılmasında izlenecek yol ve düzen

24.  Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri ve ders işlenişi ile ilgili hususların görüşülmesi.

25.  Okul kurum kültürü oluşturma çalışmaları (öğrenci ve öğretmen aidiyeti)

26.  Hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve mesleki güncelleme çalışmaları

27.  E-okul ve mebbis uygulamaları

28.  Öğrencilere okul eşyasının, ders araç gereçlerinin korunması, kullanılması ve bakımı yönünde iyi alışkanlıklar kazandırılması için yapılması gerekenlerin görüşülmesi

29.  Kütüphaneden spor salonundan ve ders araç gereçlerinden öğrencilerin azami faydalanması için yapılması gerekenler

30.  Okulun amacı, okul çevre ilişkileri ve okulumuzun çevre imkânlarından ne şekilde yararlanabileceği.

31.  İlgili kurul komisyon ve ekiplerde görev alacak öğretmenlerin seçilmesi/görevlendirilmesi

32.  Okul adına çıkarılacak yayın çalışmaları ekibi

33.  Sınıf ve şube öğretmenler kurulu hakkında kurula bilgi verilmesi

34.  Öğrenci, öğretmen, personel kılık-kıyafet durumu, kıyafet yönetmeliğinin hatırlatılması.

35.  Milli bayramlar ve törenlerle ilgili açıklamalar; belirli gün ve haftalar takviminin hazırlanması.

36.  Müfredat programları, ünitelendirilmiş yıllık planlar, günlük ders planları ve zümreler ile ilgili kurula açıklama yapılması.

37.  Personel ve öğrencilerin vakit çizelgesine riayet etmeleri aksaklıkların önüne geçilmesi

38.  Sınıf rehber öğretmenlerinin görev ve sorumlulukları.

39.  2019 / 2020 döneminde DYK kapsamında öğrencileri sınavlara hazırlama ve ders dışı egzersiz çalışmaları hususunun kararlaştırılması.

40.  1. Dönem sınıf veli toplantı tarihinin ve genel veli bilgilendirme toplantı tarihlerinin belirlenmesi.

41.  Eylül 2019 dönemi mesleki eğitim çalışmalar ve 02-09 Eylül uyum eğitimi haftası hakkında açıklamalar.

42.  Dilek, temenniler ve kapanış.